Trầm cảnh HC4

10.000.000 9.000.000

  • Mã sản phẩm : HC4
  • Thời gian bảo hành: 1 năm
  • Kích thước  : 94cm×38cm
  • Tên sản phẩm : Trầm cảnh
  • Khối lượng : 9kg
  • Chất liệu  : Trầm tốc
  • Xuất xứ  :  Việt Nam