Tiểu cảnh trầm hương thiên nhiên

7.000.000 5.000.000

  • Mã sản phẩm : HC7
  • Thời gian bảo hành: 1 năm
  • Kích thước  : 43cm×19cm
  • Tên sản phẩm : Trầm cảnh
  • Khối lượng : 1,3 kg
  • Chất liệu  : Trầm tự nhiên
  • Xuất xứ  :  Việt Nam