Trầm hương cảnh tự nhiên

45.000.000 43.000.000

  • Mã sản phẩm : HC6
  • Thời gian bảo hành: 1 năm
  • Kích thước  : 130cm×55cm
  • Tên sản phẩm : Trầm cảnh
  • Khối lượng : 15 kg
  • Chất liệu  : Trầm tự nhiên
  • Xuất xứ  :  Việt Nam