Trầm xông nhà HD1

60.000 50.000

  • Mã sản phẩm : HD1
  • Thời gian bảo hành: 3 tháng
  • Tên sản phẩm : Trầm xông nhà
  • Khối lượng : 95 gram
  • Chất liệu  : Trầm tốc
  • Xuất xứ  :  Việt Nam