Trầm cảnh tự nhiên

47.000.000 45.000.000

  • Mã sản phẩm : HC5
  • Thời gian bảo hành: 1 năm
  • Kích thước  : 83cm×33cm
  • Tên sản phẩm : Trầm cảnh
  • Khối lượng : 9,4kg
  • Chất liệu  : Trầm tự nhiên
  • Xuất xứ  :  Việt Nam