Nhang trầm hương phổ thông

50.000 45.000

Mã sản phẩm : HTN 11

  • Thời gian bảo hành: 1 năm
  • Kích thước: 38 cm
  • Thời gian cháy: 60 phút
  • Khối lượng : 200 gam
  • Số lượng : 100 que
  • Thành phần : Bột trầm hương nguyên
  • chất , keo bời lời

còn 50 hàng