Nụ trầm hương đặc biệt

200.000 190.000

  • Mã sản phẩm : HTN 16
  • Thời gian bảo hành: 1 năm
  • Kích thước: 3cm
  • Thời gian cháy: 30 phút
  • Khối lượng : 110 gam
  • Số lượng : 28 viên
  • Thành phần : Bột trầm hương nguyên
  • chất , keo bời lời