Tượng trầm – Quan âm bồ tát

1.100.000 1.000.000

  • Mã sản phẩm : HP2
  • Thời gian bảo hành: 1 năm
  • Kích thước  : 12cm×7cm
  • Tên sản phẩm : Tượng trầm hương
  • Khối lượng : 77 gram
  • Chất liệu  : Trầm tốc
  • Xuất xứ  :  Việt Nam